Frit Autisme-Forum

FFADK logo Velkommen til Frit Autisme Forums hjemmeside.  Det er  planen at der her skal vokse et landsdækkende forum op, som skal afspejle den autistiske kultur på hele det autistiske spektrum, sådan som den viser sig på nettet og i alle mulige medier. Frit Autisme Forum er nu klar til at brugerne kan melde sig til og dele deres projekter med hinanden.

Dette forum representerer ikke nogen bestemt forening eller filosofi.  I stedet skal det være mødestedet for alle mulige udtryk for autistisk kreativitet og fortagsomhed.  Forum er åbent for hele det autistiske spektrum og andre med interesse for enmet.

Af juridiske hensyn, kan FAF ikke huse ulovlige politiske sammenslutninger eller  fanatiske religiøse retninger.  Vi vil gøre vort bedste for at holde forum fri for spam og links til salg af alt der ikke har relevans til autismen.  

Klik på logoet for at komme til forum

Forside Opslag Links Medier og filer Til Forum oversigt

Oplæg til retningslinjer i Frit Autisme forum.

Denne side er 4. udkast til retningslinjerne og vil ændre sig efterhånden. Retningslinjerne fastlægges af administrator(ejer) i samarbejde med redaktørene. I sidste ende er det administrator der bestemmer, da det er mit forum og jeg har ansvaret. Der er lagt op til diskussion af retningslinjerne, så brugerne kan gøre opmærksom på fejl og mangler og gerne komme med forslag. Det skulle gerne være sådan at andre end administratoren føler sig velkommen og hørt.

De generelle forum regler, som blev godkendt da man meldte sig til forum, skal overholdes, med mindre der er specifiseret undtagelser i de endelige retningslinjer, som gerne skulle blive resultatet af diskussionen i forum.


Det kan godt være at teksten er lang, men det meste syntes jeg er sund fornuft og enkelte dele kan allerede være indeholdt i forums grundlæggende regler. Det brude ikke være nødvendigt at lære hele teksten undead.

At give hinanden plads


Vejledning til redaktører

Sanktioner overfor brugere 

En god diskusion har et eller flere af disse elementer i sig:

En dårlig diskusion har et eller flere af disse elementer i sig: